Thursday, 28 February 2013

Koshuis

Buffelbek my koedebul
My spierpaleis, my giggelgril
Seunte sagte vasvatdruk
Vasgegroei en weggeruk
Trane oor ‘n verwegfoon
Cliché is ‘n idioom
want trane biggel oor die lug.
Die lang pad kronkel stadig terug.
Elke Vrydag vreudgelied
stu teen Sondag vertrek verdriet.
Iewers tussen hoog en laag
begin seunslyne sag vervaag
Groei my sagte loot ‘n stam
en word my seuntekind  jongman.

No comments:

Post a comment