Wednesday, 7 November 2012

Woorde


Beitelwoorde erodeer
Baksteenwoorde bou
Egowoorde koggel
vleiwoorde verflou.
Liefdeswoorde kan jou kwets
as hul omsoom met waarheid lê
maar ek asem liefdeswoorde diep
dis al wat ek wil hê.

No comments:

Post a comment