Wednesday, 17 October 2012

Doodgebore

(Evil is what happens when good people do nothing)


Stilte gee geboorte
aan ‘n stilgebore kind
Waaruit die stille strome
hulle nageboorte vind
en bring tot by die storms
van sedeloos genot -
doop dit in groteskheid
Van rasselose pot.


Die stilte groei genadeloos
tentakels oor die tyd
weergalm wyd sy boodskap
pret plesier jolyt -
gebroke kindersiele
getuig stil van die prys
van menseregte bo verpligting,
ek eerste op die lys.

No comments:

Post a comment