Sunday, 23 September 2012

Voor jou..

In jou olifantspore
staan ek  verwonderd.
Ontgogeld, verslae
Want een is ‘n honderd.
Sê die stem van my hart
vir die stem van my brein:
Raak stil, raak ootmoedig
Want jy is te klein.

No comments:

Post a comment