Thursday, 9 August 2012

Ek sal vir jou staan

Ek sal vir jou staan
Die een wat vermoor is
en wie se moordenaar
genade gevind het

Ek sal vir jou staan
Die een wat verkrag is
en nou moet vergewe
om aan te kan lewe

Ek sal vir jou staan
Die kind wat gemolesteer is
en saam met die boosdoener moet lewe
want hy sorg vir die gesin

Ek sal vir jou staan
Die ma wat geslaan word
en nerens het om heen te vlug nie
want hy beheer die geld ook

Ek sal vir jou staan
Die  kind wat nie kan leer nie
en gespot word en nie glo daar is hoop nie
wat daar is nie pille vir onoselheid nie

Ek sal vir jou staan
Die kind wat sonder kos moet gaan slaap
want daar is net geld vir tik
nie vir kos nie

Ek sal vir jou staan
Die kind wat ander kinders moet grootmaak
want die staat het nie geld
vir genoeg kinderhuise nie

Ek sal vir jou staan
Die man wat nie kan werkkry nie
en met skaamte en magteloosheid na sy gesin moet terugloop
sonder hoop – want hy weet nie meer nie

Ek sal vir jou staan
Die pensioenaris wat koud kry
want die gesin vat haar toelaag om mee te oorleef
maar soek net haar geld – nie vir haar nie.

Ek sal vir jou staan
Die een op die kantlyn
wat nie inpas by ander mense nie
en nie anders kan as om eensaam te wees nie.

Ek sal vir jou staan
En my kop in skaamte laat sak
Want dit is al
Wat ek vir jou doen.

No comments:

Post a comment