Thursday, 14 June 2012

Ek is lief vir jou


Want jy
Is goed
Is genadig
Is genoeg
Is vreedsaam
Is verdraagsaam
Is vergenoegd
Is wysheid
Is warmte
Is weerloos
Is noukeurig
Is nederig
Is nydloos
Is beskermend
Is bemoedigend
Is beskikbaar
Is gesellig
Is gelowig
Is genaakbaar
Is minsaam
Is menslik
Is maklik
Is trou
Is teer
Is toeganglik

No comments:

Post a comment