Wednesday, 25 April 2012

Afrikaner Jeug

Ek verloor jou in gemengde skakerings
Waar jy vergeet van die donkerrooi kleed
Wat oor die grond gesug het
Met die asem van verwronge leed.
Die lyn van hoop en heldedade
trap jy so onsiende dood,
gebrek aan kennis en van waarde
het jou van jouself gestroop.
Soos die koning van die sprokie
staan jy trots maar weerloos kaal.
Ek jy pronk  tussen die vreemdes
in jou Godsverlate taal.
Vat my liefde, vat my deernis
Vat my hand as dit dan moet
Noodgedwonge moet ek saamloop
Moet ek my ook eendag groet.

No comments:

Post a comment