Sunday, 5 June 2011

Volk

'n Stil gebed
los 'n klanklose woord
wat skree oor 'n eindelose droogte.

'n Magtige Hand
dink 'n vlammetjie brand
breek 'n nuwe insig oop.

Sodat reg oor die land
waar klein vlammetjies brand
begin 'n nuwe vuur verrys
om U te prys.

 - Amen

No comments:

Post a comment