Friday, 22 April 2011

Getsemanè

Die donker omsingel
maak bang en benoud,
die stilte is stom
maak weerloos en koud.

Die een in 'n tuin, die ander 'n huis
'n nag, 'n ewigheid
vir altwee 'n kruis.
Een bid in reinheid, die ander in smaad
die verskil in bestemming
tussen liefde en haat.

Een word veroordeel, die ander bemin
en elkeen van hulle
'n stryd te oorwin.
Die kern van Lig, die saad van berou
In wanhopig gebed
maar net een was getrou.

Die nag maak Een sterk, breek die ander se moed.
Tog, die Eerste se dood
maak die nader s'n goed.

No comments:

Post a comment